Šeit kaut ko var uzrakstīt pa tēmu, lai nebūtu aizdomīgs tukšums.

Mēģinājuma lapas virsraksts

My Skill
Web Designer 50%

Sākums

Tas viss ir noderīgi ...

Mēģini nu

Apskatīsimies tuvāk ...

Dod Pieci!
4/5
0 0
Cool Number
Mazliet par manu aizraušanos - ne visi par to zina
Anna Caune
Lietvede

Ar gadiem viss nostājas savās vietās

Dažubrīd jāsāk ar mazumiņu, tikai tad var ņemt ko vairāk…

Pudelēs,1L

Maisiņā, 1L

Company Contact Country
Alfreds Futterkiste Maria Anders Germany
Centro comercial Moctezuma Francisco Chang Mexico
Izstādes “”Esmu tagad noņēmies dzīvot mākslai” Jāzeps Grosvalds. 1891-1920″ apmeklējums 10.A klase plkst. 14.00
Mācību saturu tiek plānots organizēt septiņās cilvēka  dzīves darbībai nozīmīgās jomās: valodu, sociālajā un pilsoniskajā, kultūras izpratnes un pašizpausmes  mākslā, dabaszinātņu,  atemātikas, tehnoloģiju,  veselības un fiziskās aktivitātes. Katrā no tām ir  izvirzīti būtiskākie pamatjēdzieni jeb lielās idejas, kas skolēnam ir jāapgūst, lai viņam veidotos vienota izpratne par apkārtējo pasauli un sevi tajā. Mācību jomās skolēni apgūs mācību priekšmetus, kā arī starppriekšmetu moduļus: veselību, drošību, kultūras izpratni, tekstpratību un citus.